Wydarzenie Komisji Europejskiej – Let Nature Be the Solution

Let Nature Be the Solution

Coraz więcej dowodów wskazuje, że rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS – Let Nature Be the Solution) mogą odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów kryzysu klimatycznego i rozwijać bioróżnorodnośc, zapewniając korzyści ekologiczne, gospodarcze i społeczne. Obywatele znający się na środowisku mogą w znacznym stopniu przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonego społeczeństwa. Inwestowanie w naukę o zrównoważonym środowisku oznacza kształtowanie bardziej ekologicznej i sprawiedliwej przyszłości dla wszystkich.

W ramach inicjatywy pilotażowej finansowanej przez UE proponuje się ścieżki nauczania NBS w szkołach w Europie, angażujące setki nauczycieli i tysiące uczniów. Podsumowanie tej inicjatywy odbyło się w grudniu 2021 roku podczas konferencji NBS – Let Nature Be the Solution

To hybrydowe wydarzenie (online i on-site) celebruje tę inicjatywę i stanowi forum do wymiany pomysłów i najlepszych praktyk dotyczących włączenia interdyscyplinarnej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju do programów szkolnych. Była to również okazja do uczczenia zwycięzców pierwszego konkursu nagradzającego nauczycieli za wybitną pracę nad „Rozwiązaniami opartymi na naturze w edukacji”.

Podsumowanie graficzne tej konferencji oraz rozdanych nagród znajduje się na stronie organizacji NBS tutaj: https://www.nbs-education.eu/en/page/images/

Tak działa Graphic Recording: notatki wizualne tworzone są na bieżąco podczas konferencji i udostępniane pod koniec każdego wykładu oraz na czas przerw w wykładach. Te plansze wzgogaciły konferencję i wywołały zachwyt uczstników, dodatkowo były świetnym materiałem na Social Media oraz do rozesłania prelegentom konferencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *